zondag 24 april 2011

“Happy Easter Greetings from the Cackle Club…”

Een hele lieve Paas groet allemaal van mij en van m’n rozenkipje op deze prachtige met zon overgoten 1e Paasdag!

A lovely Easter greeting to all of you from me and from my little roses chicken on this beautiful sun drenched First Easter day!

Vanochtend druk bezig geweest in de winkelkast om m’n harten serviesje uit te stallen voor een heerlijk Paasontbijt.
This morning I was busy in the store cupboard to cover the table with my hearts dinnerware for a delicious Easter breakfast.

 
Lekkere gebakken broodjes met jam, gekookte eitjes staan al klaar met een heerlijk kopje Lente thee…mmmmmm. En op het jampotje is er een heel lief gedichtje geplakt handgeschreven door mijn lieve vriendin Sietske, lees maar….

Tasty baked bread with jam, boiled eggs with a delicious cup of “Spring” tea…mmmmmm. And on the jar stuck a very sweet poem written by hand from my dearest friend Sietske, just read it…

“Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things!”
 
De Paasochtend lekker relaxed starten…. HUH??.... Wat zie ik door m’n hele huis heen, alleen maar veren. Nu vrees ik het ergste, kennen jullie ze nog?
Hoor ineens een hoop gekakel achter me, wat een kippehok hier!

Easter morning started very nice and relaxed…HUH??... What do I see through my whole house, a bunch of feathers. Now I fear the worst, do you remember them?
Suddenly I hear a lot of chatter behind me, my home looks like a chicken coop right now!
 
CACKLE CACKLE CACKLE….

Aaargghhh, oooohh nee hé… ga even een handdoekje zoeken om dit kippenkontje af te schermen, wat een vreselijk onfatsoenlijk gedrag. Excuus voor de kijkers thuis…
Wát.., ze keren me al hun kippenkontjes naar me toe! Zo trof ik ze vanochtend aan… moet even enkele dames tot de orde roepen, momentje ben zo terug….

Aaarrgghhhh, omg no…, gonna go look for a towel to cover this chicken bum, what a terrible indecent behaviour. I am so sorry for the viewers home right now….
What.., they turn all their chicken bum to me! So I found them this morning…, must speak very strictly now to some ladies here, please wait I will be right back.


Zo héhé hier Juf Tok, eindelijk mogen we weer eruit! Die vreselijke rozenkip hield ons steeds in de gaten maar het is ons gelukt om uit ons hok te wurmen. “Wurmen”, mmmmm we hebben reuze zin in een lekker hapje. De zaadjes komen onze snaveltjes uit kakel ik steeds Miss Buffy de wormen verslindster.

Die Cindy dacht ons even af te schermen met haar doekje, mooi niet hahaha… De kippenkont kan ze krijgen ons zolang in ons kippenhok houden terwijl het prachtig weer is buiten.
Je hebt weer fantastisch werk verricht Juf Scharrel om al je veren van je af te schudden nu Cindy nog hihihi…. ze is echt niet blij met ons, geweldig hé!

So finally, here is Miss Tok speaking, finally we can come out from our chicken coop!
That awful roses chicken kept us still in our chicken coop, but we managed to wriggle us out.
“Wriggle worms”, mmmmm…we want to eat a giant tasty snack. I Miss Buffy the worm slayer cackle lately a lot that we throw up from the seeds we’re eating.

Cindy thought that she can cover us with a towel, don’t think so hahaha…
You know what she can get, yes our beautiful chicken bum that is for to keep us so long in our chicken coop while the weather is so beautiful outside.
You did a great job again Miss Scratch to shake all you feathers in here home, now shake Cindy hihihi…. she’s really not happy with us, great!


Ja hier is Juf Kakel, kom op dames dit jaar heeft Cindy ons wel een hele leuke man bezorgd kijk even… strijk je veren prachtig! Hij is wel voor mij hoor… wat een prachtige haan, dat worden veel eitjes dit jaar. Wat een heerlijke “leg” hihi...

Yes this is Miss Cackle speaking, come on ladies this year Cindy has bring us a very nice guy… shape you beautiful feathers! He is for me though… what a beautiful Mr. Rooster, will be a lot of eggs this year. What a wonderful “nest” will it be hihi…
 
Ohohohoh nee hé…, sorry zelfs na twee jaar kan ik ze nog steeds niet in bedwang houden.
Heb ik ze ook nog dit jaar zelfs prachtige mannen bezorgd!

Ohohohoh no…, sorry even after two years I still can not control those ladies.
I even bring them this year very great Mr. Roosters!
 
Wat zie ik…, hele schalen vol met grote eieren, ok ze hebben hun best gedaan ik vergeef hun onfatsoenlijke gedrag hihi…

What do I see…, all bowls filled with large eggs, ok they have done their best I forgive them indecent behaviour hihi..

Ontzettende lieve kakelende Paas groetjes van mij Cindy en de dames van de Cackle Club, geniet lekker van je Paasweekend!

Very sweet Easter greetings from me Cindy and the ladies of the Cackle Club, enjoy so much of your Easter weekend!

♥♥♥

zondag 10 april 2011

"Grateful, for the sweet love of roses…"

Ik hou ontzettend veel van rozen, ze zijn echt mijn favoriete bloemen.
Vertellen ook zoveel over liefde…

I like a lot of roses, those are really my favourite flowers.
Telling so much about love…
 

Een roos geeft een klassieke uitdrukking om te zeggen “Ik hou van jou”!

A rose is the classic expression of love and the best way to say “I love you”!

De roos spreekt van liefde in stilte, in een taal die alleen bekend is bij het hart.

The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.
 
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw,
Wil je laten weten dat ik de hele wereld laat weten dat ik aan je denk en van je hou!

Roses are red, violets are blue,
I just want you to know that I think the world of loving you!
 
Ontdaan van de vreselijke gebeurtenis in Alphen aan den Rijn, deze rozen voor hen die er niet meer zijn en voor hun nabestaanden. Ik sta even stil en denk aan hen… ook aan degene die veel verdriet hebben.

Upset of the terrible incident in the town of Alphen aan den Rijn, those roses are for the ones who are no longer here and for the family’s. I stand still and think of hem… also for those who has so much grieve.
 

Wil je alleen zeggen, just want to say to you:

Let the LOVE of beautiful roses come in and shine trough your heart each day!

 


♥♥ Written for you with the fragrance and love of roses, Cindy ♥♥

zaterdag 2 april 2011

“Enjoy today the lovely Spring…”

Heerlijk, het weekend is begonnen met een prachtige lentezon die ons vandaag zal verwarmen met 20 tot 23 graden!

Delicious, this weekend started with a beautiful spring sunshine which will warm us today with 20 till 23 degrees!
 
Deze foto’s heb ik al vroeg in de ochtend gemaakt met de opkomende zon… Fantastisch om de vogeltjes te horen die me al heel vroeg hebben toegezongen.

These pictures I made early in the morning with the rising sun… so great to hear the birds singing very early to me.
 
Waar ben ik vandaag te vinden… jawel in de tuin zittend in m’n schommelbank met dit borduurwerkje.

Where can you find me today…, yes in the garden sitting in my swing chair with and working on this embroidery.

 
Twee jaar geleden begon ik met dit borduurwerkje, zoekgeraakt, gister gelukkig weer terug gevonden en kan niet wachten om weer een paar theepotjes af te maken.

Two years ago I started this embroidery, lost it, fortunately I found it again yesterday and can not wait to finish a few teapots.
 
Vandaag weer na lange tijd lekker een start maken om schetsen uit te werken tot patroontjes, handwerkjes oppakken en de hele week ermee aan de slag te gaan, pure ontspanning voor mij heerlijk!

Today after a long time I want to make a good start to finish some sketches into works or patterns, pick some handcrafts to work on it for the entire week, for me it is pure relaxation!
 
Geniet je vandaag ook mee met mij?... Ik wens je een prachtige lente dag toe, GENIET en laat deze dag je hart verwarmen! Lente liefs van Cindy ♥

Please enjoy today with me?... I wishing you a beautiful Spring day, ENJOY and let this day warm your heart! Spring love from Cindy ♥
Related Posts with Thumbnails