woensdag 15 februari 2017

"Little signs of Spring"

Kleine tekenen van de Lente

Little signs of Spring 


Gekust door de zonnestralen die naar binnen schijnen...

Being kissed by the sun's rays 


Verse tulpen voor het weekend

Fresh Tulips for the weekend


Liefelijk en zoete romantiek van Valentijn trad mijn huis binnen met een happy hart

Lovely and sweet romance of Valentine entered my home with a happy heart


Sneeuwklokjes zijn nu al hard aan het groeien en bloeien

Snowdrops are growing and blooming everywhere


En oooh, afgelopen weekend viel er heel veel sneeuw uit de lucht

And oooh, last weekend a lots of snow falling from the sky


En deze narcissen brengen mij helemaal in de stemming voor de vrolijke en lieve Lente

And these sweet daffodils brings me totally in the mood for cheery and lovely Spring


Heerlijk dit vroege Lente gevoel! Liefs voor jou, 

Love this early Spring feeling! Love to you, 

 Cindy 
donderdag 24 november 2016

"Little Christmas touches...!"


Al een beetje Kerst sfeer in mijn "country home"...

Already little Christmas touches in my "country home"...


Halverwege November ook al vorst in de vroege ochtend! 
(foto genomen op 12 november 2016)
Prachtig hoe mijn gaultheria in de tuin gesierd werd met mooie witte randjes op haar blaadjes.

On the half of November we've already had a frosty morning!
Picture of my gaultheria and all her leaves has beautiful white frosty edges. 
(Picture taken on November 12th, 2016)


Ben op dit moment nog steeds bezig met handwerken, voorbereidingen voor Kerst. 
Hoop dat ik weer een paar liefdevolle projecten mag afmaken dit jaar!

I'm still preparing for Christmas with crafting en sewing.
Hope I can finished some lovingly projects this year! 

Altijd ernaar streven wat je blij maakt op een dag!
Met liefde, Cindy

Always strive to do what makes you happy on a day!
With love, Cindy

maandag 11 april 2016

"Just because..."

Omdat, dit haasje gewoon een super lief schatje is om steeds naar te kijken! 
Ja, daar smelt mijn hart toch van...

This little bunny is just a super cutie, I just keep watching to this little one!
Melting my heart...

Gezellig en een beetje verstopt in de schort van zijn mama, hi! 

Snuggled in and get cosy in mama's apron, hi!

vrijdag 1 april 2016

April begins with a very beautiful and Happy Friday!

Vandaag is het een echte prachtige en blijde dag voor mijn lieve ouders, onze gezinnen en mezelf.
We vieren vandaag het gouden 50-jarig huwelijk van mijn lieve papa en mama!

Today it is a very real happy day for my loving parents, our family and me.
Celebrating their golden 50th wedding anniversary!

Dit zijn de liefdevolle handen van mijn ouders, gemaakt in het ziekenhuis waar mijn vader een (hele) tijd was.
Gelukkig sinds begin Februari weer thuis bij mijn lieve mama.
Voel me zo héél erg gezegend en ontzettend dankbaar na de afgelopen maanden wat mijn ouders en onze gezinnen hebben moeten doorstaan en nog met de gezondheid van mijn lieve vader.
We omarmen deze prachtige dag met zonneschijn meer dan ooit!
En de grote les wat ze me hebben geleerd in het leven is dat "Liefde overwint alles"!

These are the loving hands of my parents, made this picture in the hospital where my papa was for a (long) while.
Happy he's back home since Februari with my loving mama.
Feeling really so very blessed and grateful after all what they and we've been through the last past months about the health of my papa.
We are embracing this beautiful sunshiny day more than ever!
The great lesson in life they have always taught me is "Love conquers all!"

Zo lieve mensen, ik wens jullie ook een hele mooie blijde dag, zonneschijn in jullie harten, veel glimlachen voor onderweg en omarm de dag! 
Met liefde en twinkeltjes voor jullie allemaal, Cindy 

So lovely people I'm wishing you also a very happy day, sunshine in your heart, smiles on your way and embrace the day! 
With love and twinkles for you all, Cindy

Those were my lovely days in March!


Vandaag de laatste dag in Maart en ga ik hier weer verder met mijn verhaaltje over mijn terugblik van de lieve dagen in Maart.
Kon deze maand weer mijn “draad” weer letterlijk oppakken wat me een heerlijke energie heeft gegeven.
En inderdaad nog met die “stippelkoorts” waar ik het over heb gehad in mijn vorige post.


Today is the last day in March and I'm going to continue here with my little story about sweet days in March.
In this month I could literally picking up “my thread” what has given me a wonderful energy.
And indeed still had those "red polkadots fever" which I’ve mentioned in my previous post.

Dit Lente boompje staat buiten op de tuintafel en verwelkomt je!


This little Spring tree outside on my garden table welcomes you!
En toen stond ik helemaal op m’n kop door die “stippelkoorts”net als dit konijntje die ik in een heel leuk warenhuis in Duitsland zag. Kon dit allerleukste konijntje niet weerstaan en natuurlijk meegenomen naar huis.
Komt door de “stippelkoorts” waardoor ik op mijn kop stond! Telkens als ik deze (grote) lap stof in mijn handen had werd ik er meer dan vrolijk van en wilde er altijd al wat mee doen. Was altijd al sinds jong meisje dol op stippen geweest, was altijd terug te zien in de kleding die ik droeg en nog!
Ja en ineens had ik het te pakken, de Lentekriebels… ontzettend veel ideeën (en nog) borrelden in mijn hoofd en kon niet wachten om te beginnen. Alles maar dan ook alles werd veranderd in rood met witte stippels. Wilde klaar zijn voor de heerlijke Lente en voor nu en de komende tijd alleen maar ervan kunnen genieten.
Alles maar dan ook alles op z’n kop net als ik en veranderde ik ons huis in Lente en Paas sferen. Lampekappen, plankjes, krukjes…

And then I was completely turning upside down because of the fever of “polkadots red”, just looked like this bunny that I saw in a very nice warehouse in Germany.
Could not resist this most cutie bunny and of course taken it home.
Every time I had this (large) piece of fabric in my hands, I become more than cheerful and wanted always to work with this one. Always been passionate for dots since I was a young girl and reflected in the clothes I was wearing, and still!
Yes and suddenly I’ve got it, the Spring twinkles... lots of ideas (and still) came up in my head and could not wait to get started. Everything and I mean everything was turned into red and white polkadots. Wanted to be ready for the glorious Spring and just enjoy it for now and the upcoming days.
Everything and I mean everything goes upside down just like me and I changed our home in Spring and Easter spheres. Lamp shades, shelves, stools ...

 Nou ja, kijk maar mee en kom binnen met een blij en vrolijk hart!
Welkom…

Well take a look and come in with a happy and joyful heart!
Welcome…

Eerst maar eens beginnen met mijn Paasboompje…

First start with my Easter tree….
 En dan kwam de Paashaas ook langs met vrolijke geschilderde eieren in mijn favoriete kleurtjes…

And the Easter Bunny also came along with cheerful painted eggs in my favorite colors ...
 Mijn Paasquiltje mocht ook niet ontbreken die ik in het jaar 2012 had gemaakt…

My little Easterquilt which I’ve made in the year of 2012 may not be missing this year...

Tussendoor in de lunchpauze van mijn werk een bezoekje gebracht op de stoffenspektakel in Barneveld.
Natuurlijk heb ik weer ontzettende leuke stofjes ontdekt, gekocht en ermee aan de slag. Alsof ik thuis nog niet genoeg heb liggen, pfff… Kan altijd erbij roep ik altijd luid uit en lachend!

In between a lunch break from work I’ve made a visit to a very big market “stoffenspektakel”where they sell many fabrics.
Of course, I discovered again many very lovely and cute fabrics, bought some and get to work with these fabrics. Like I have not enough fabrics at home, phew... “Well always still room for many more”, I speak out loud and with a laugh!


Graag wilde ik nieuwe placemats maken, naaimachine op tafel en maakte ik weer gezellige metertjes in een avondje…

I'd wanted to make new placemats, sewing machine on the table and I made a couple of meters in a lovely evening…
  En ineens is het Pasen en heb ik ze gezellig kunnen gebruiken. Had op 2e Paasdag een gezellige Paasbrunch voor twee gemaakt.

And suddenly it's Easter and I can use them so well.  Made us on 2nd Easter a delicious Easter brunch for two.

Vandaag een kopje thee genomen met deze hemelse chocolade ei die ik van mijn mannetje heb gekregen.
En zie je dat kleine theepotje met stippeltjes daar…
Geïnspireerd door een dame op Instagram en wilde deze dolgraag maken!
Na een weekje bedenken, haken, uithalen, opnieuw maken en doorgaan is het me vandaag eindelijk gelukt om een fatsoenlijk theepotje te maken zonder patroon en met het alleen zien van een plaatje, phew…!

Today I was drinking a cup of tea with these heavenly chocolate egg which I got as a Easter gift from my husband.
And do you see that little teapot with polkadots...
Was inspired by a lady on Instagram and wanted to make this for myself too!
Can tell you it was really a kind of a struggling polkadot trying out affair to make a decent teapot without a pattern and only seeing from a picture, ... phew!En morgen is het alweer April, wat zijn de dagen weer omgevlogen!
De verwachting is dat het heel mooi weer zal worden met wat warmere temperaturen, hoop dat ik lekker in de tuin kan genieten, zitten en genieten naar de mooiste liedjes toegezongen door de vogeltjes buiten. Hoe simpel en mooi kan het leven toch zijn…

And tomorrow it's already April, the days were flew again!
The expectation of the weather over here is that it really will be very beautiful with sunshine and with warmer temperatures. Hope I can be in the garden, sit and enjoy the most beautiful songs sung by the birds outside. How life can be so simple and beautiful ...

Kom we gaan heel fijn en heerlijk genieten in April, de Lente brengt echt de vreugde en liefde aan alles met en om ons heen! 

Come along and let us enjoy fully in April, Spring season really brings joy and love and everything around us! 
Alvast veel liefs van mij en zie je in April, Cindy

With love in advance and see you in April, Cindy

donderdag 31 maart 2016

Joyful Spring


De heerlijke Lente is aangebroken..., ben zo blij!

Lovely Spring has arrived..., I'm so happy!

Maar de Lente is ook een druk seizoen. Even een terugblik met de voorbereidingen welke ik heb gemaakt of gedaan om ons huis heerlijk in Lente en Paassferen te stylen.

But Spring is also a busy Season. Just a way look back at the preparations which I made or done to style our home in lovely Spring and Easter spheres.

Begin Maart wachten mijn zelfgehaakte eitjes samen met deze konijntjes geduldig om in Paas takjes gehangen te worden...

In the beginning of March my selfmade crocheted eggs with these cute little bunnies were waiting patiently to be hung in Easter twigs ...

Maar ooohhh... ik kreeg ineens de "rood met witte stippel koorts" te pakken! 
En ja met een lekker kopje koffie en de Engelse Country Living naast me haakte ik nog een paar eitjes erbij met stippels.
Helemaal blij met mijn nieuwe green gate mug die ik op Ameland heb gekocht toen we een weekendje weg waren geweest. Deze kon ik echt niet weerstaan en als souvenir meegenomen.


But ooohh... suddenly I had the "red and white polkada dots fever"!
And so with a nice cup of coffee and the magazine country living beside me I crocheted a few eggs more with dotties.
I'm also totally happy with my new green gate mug that I bought on the Island of Ameland when we had been a weekend away. Could not resist this mug and taken it home as a souvenir.


En dan zag ik ook nog deze houten hangers in een winkel, wilde deze gebruiken voor mijn Lente boompje buiten op de tuintafel.
Vond ze een beetje saai en zo op een heerlijke avond in Maart heb ik ze een nieuw jasje gegeven...


Also saw this wooden hangers in the local shop, wanted to use this for my Spring tree outside on the garden table.
Found them a bit boring and so on a lovely evening in March I gave them a new look ...


En hier een kleine super makkelijke werkbeschrijving voor als je zelf ook een keer leuke hangertjes in een nieuw jasje wilt steken!

And here is a small "easy peasy"tutorial if you want to give some cute wooden hangers a makeover!

Maar voor nu stop ik even met schrijven... morgen ga ik weer verder! Bedtijd voor mij.

But for now I must stop with writing... tomorrow I'm going to continue! Bedtime for me.

Voor nu wens ik je welterusten en slaap lekker! 
Tot morgen dan, liefs Cindy

Wishing you all a very goodnight and sleep tight! 
Till tomorrow then, love Cindy

woensdag 3 februari 2016

February, enter with a happy heart...

Hallo lieve Februari!
Hou van deze nieuwe omslag op mijn kalender van
 "the Langstore". (klik)

Hello lovely February! 
Love this new page of February on my calender of 

 Treed binnen met een blij hart...

Enter with a happy heart...

Een mooie maand omringd met liefdevolle harten...

Wens jullie allemaal een hele goede start in deze nieuwe maand met heel veel liefde in je hart!

A beautiful month surrounded with loving hearts...

Wishing you all a very good start into this new month with a lots of love in your hearts!

With love, Cindy 
Related Posts with Thumbnails