maandag 31 augustus 2009

Another year older and celebrating our 17th Weddingday…


Vrijdag 28 augustus was het 17 jaar geleden dat we het ja-woord aan elkaar hebben gegeven.
Elk jaar een witte roos voor ons huwelijksdag vertelde hij me toen.
Begon met rode rozen voor mijn verjaardag met in het boeket een witte roos.
En nu had hij me verrast met een heel mooi boeket met 17 witte rozen!
Afgelopen vakantie zaten we te eten in een leuk restaurant in een haventje met live muziek en hoe toepasselijk de bandleden zongen het nummer van John Denver met “Take me home, country roads…” Op dit nummer dansten onze openingsdans, ja en ook in de vakantie hebben we natuurlijk weer even gedanst als vanouds!


Voor mijn lief:
Ik hoop dat het volgend jaar 18 mooi witte rozen mogen worden Henri en dat deze weer met zoveel liefde word gegeven!

Dit lieve harten kadootje gekregen van onze dochter, lief hé.

This present received from our daughter, so sweet.

Stilletjes heb ik mijn “1-jarig” weblog bestaan voorbij laten gaan…
Even teruglezend in 2008 startte ik ermee op 14 juli, niet wetende wat een wending dit voor mij heeft gemaakt.
Vanaf maart dit jaar heb ik een meter voor mijn weblog en kan niet geloven dat ik vanaf die tijd al bijna 15.000 bezoekers heb geteld, onvoorstelbaar.
Probeer zo goed als ik kan ook in het engels te vertalen. Excuses als het niet goed geschreven staat.
Kan over mijn weblog wel honderduit over praten wellicht voor sommige tot vermoeiens toe hahahaha… Ik word zo blij van al die reacties, post en email, echt heel lief en leuk.
Hoop dat dit zo mag blijven voor mijn 2e weblog jaar.

Wat een feest en dan heb ik gister ook nog de leeftijd van 41 jaar bereikt of mag ik terugtellen naar 39 jaar?
Prachtige bloemen en planten heb ik gekregen, daar hou ik ook zo van.
Heb ze even op de foto gezet…


Van mijn zusje, voor ons huwelijksdag
From my sister for our wedding day


Zo'n verrassing, prachtig boeket van mij lieve quiltvriendin Lammie!
What a surprise, lovely bouquet from my dearest quiltfriend Lammie!


Mooi roze van de familie Henken
Beautiful in pink from family Henken

Lieve bloemenkaarten
sweet flower birthdaycards


Van m’n man een prachtige jas en nog wat leuke kledingstukken gekregen in zo’n leuke winkel “Vila” wat net geopend was.
Staarde al door de winkelruit naar de wollen witte jas met leuke ruches en wilde deze zo graag, maar zei streng tegen mezelf Cin nog maar even wachten met kopen. Je bent net terug van vakantie…
Ik kon niet omdraaien in de winkel of Henri had de jas gekocht. Je wilde niet weten hoe intens blij ik was en ineens moest ik toch een paar tranen wegpinken, zo lief vond ik het.
En ik had al eerder zo’n mooi kado van hem gehad en daarmee maak ik al deze foto’s op m’n weblog.
Door mijn dochter ben ik ook zo heerlijk verwend, heerlijke warme pantoffels met een mooie rozenprint erop, heerlijk fleeceplaid en een hippe tas. Deze zal ik ook nog eens op de foto zetten.

Op het moment dat ik dit bericht plaats hoop ik dat de verbinding in stand blijft want die wil nog weleens wegvallen. Heb al een afspraak gemaakt en hoop dat het snel gemaakt zal worden. Dus ik probeer komende tijd op goed geluk berichtjes te plaatsen…

Voor allemaal een harten groet van mij, Cindy

Friday, August 28 it was 17 years ago that we’ve been married. For every year a white rose for our wedding day he told me. Began with red roses for my birthday with a white rose in the bouquet. And now my husband surprised me with a beautiful bouquet with 17 white roses! Last holiday we were eating at a nice restaurant in a marina with live music and how appropriate the band sang the song of John Denver with “Take me home, country roads ...”
This was the song for our opening dance at our wedding, and yes even in the holiday we just danced on this song! For my love: I hope from my heart that the next year it will be 18 beautiful white roses, and that I may received it again with so much love!

Secretly, I let go my 1-year weblog anniversary ...
Even back in 2008 I started blogging on July 14, not knowing what a turn this has created for me. From March this year I have put a meter on my weblog and I can not believe it that from that time nearly 15,000 visitors have been counted, unimaginable.
Try as best as I can to translate in English. Apologies if it is not well written.
I can always happily talking about my weblog, perhaps for some people so boring…hahahaha I am so happy when I receive all these reactions, post and email, so sweet and nice .
Hope this may remain for 2nd year weblog.

What a party yesterday and then I also have reached the age of 41 years or should I count back to 39 years? Beautiful flowers and plants I received, I love it so much. Watch the pictures ...

The present from my husband was a beautiful coat and some nice clothes, saw it in some nice shop who named Vila which had just opened. Stared through the shop window I saw a gorgeous white wool coat with ruffles on it and I wanted that coat so badly, but just told myself to wait to buy. I am just back from vacation ...
I could not turn around in the shop or Henri my husband had bought the coat. You did not know how deeply happy I was and suddenly, I had a few tears in my eyes, I found it so sweet. And I had already such a nice gift from him and with that gift I make all these pictures on my weblog . Through my daughter I am very pampered, lovely warm slippers with a lovely rose print, lovely fleece plaid and a hip bag. Soon I will place those presents on the photo.

At the time of this post, I hope that the connection remains intact because it would still disappear sometimes. Have already made an appointment and hope that it will be made soon. So next time I try to post messages on good luck I think...

For all of you heart greetings from me, Cindy

dinsdag 18 augustus 2009

“Summertime…when the living is easy!”

"Summer Blessings..."

Dag lieve allemaal, ben weer op m’n blog te vinden…
Terug van een zalige vakantie in Oostenrijk, Italië, klein beetje in Slovenië en Kroatië.
Het is alweer veel te lang geleden dat ik een bericht heb geschreven op m’n blog, bleef ook maar in die theetuin hangen hahaha, was toch TE leuk!
Nee hoor, had even een blog pauze nodig omdat ik te gezellig druk was met van alles en nog wat.
Dank vanuit mijn hart voor al die warme attente mails die ik heb mogen ontvangen, of het goed ging met m’n gezondheid en of ik op vakantie was en natuurlijk al die prachtige foto’s van de mooie zelfgemaakte harten met de stitcheries. Zo lief van jullie al die bezorgdheid en ik vond het heel leuk andermans werk te bewonderen.
Van Mia en Nora van de quiltwinkel Stoffen en Stofferen te Bussum heb ik begrepen dat ze inmiddels al kant en klare pakketjes hebben voor het quiltje: Home is the happiest place. Via de webwinkel kan je deze pakketjes bestellen.

Nu weet ik niet eens waar ik moet beginnen met schrijven heb zoveel foto’s in de tussentijd gemaakt.
Zal ik beginnen bij de Country Fair in Aalten, vakantie, nieuwe handwerkmaakseltjes, de opnieuw gedecoreerde tienerkamer van mijn dochter Jodie in PIP studio of… teveel om op te noemen.

De vakantiewas die was blijven liggen hangt al aan het balkonnetje en geniet nu ’s avonds van zo’n warme en zwoele zomeravond.
Zal het nu even hierbij laten en met deze zomerlichtjes vertoef ik ’s avonds in onze tuin…

Voor allemaal nog een heerlijke warme zomer week toegewenst geniet er nog heerlijk van, de blog pauze heeft lang geduurd maar zal het zeker inhalen. Voel me nu weer helemaal goed ook dankzij de heerlijke vakantie en ben deze week inmiddels weer aan het wennen van het leven van alledag, tot gauw!

Blazen jullie de zomerlichtjes voor me uit...?

Love and hugs from Cindy

Hello everyone, I am back on my blog ...
Came home from a delightful holiday in Austria, Italy, a little bit in Slovenia and Croatia.
It has been too long since I’ve written a message on my blog, stuck in the teagarden hahaha, it was still fun! Nah, just had a blog break because I was pleasantly busy with anything and everything. Thanks from my heart for all those warm attentive mails that I may received, whether it was with my health and whether I was on vacation and of course all those beautiful pictures of the beautiful hearts stitcheries. So sweet of you all the concern about me and I really like to admire someone else’s craftwork. From Mia and Nora of the quilt shop in Bussum called “Stoffen en stofferen”, I understand that they have made already ready-made packages for the little weekend quilt: “Home is the happiest place” . Via the web shop you can order those packets.

At the moment I do not know where I should start writing, I’ve made so many photos in the meantime. Will I start at the Country Fair in Aalten, holidays, new craftwork or the newly decorated teenage room from my daughter Jodie in style of PIP studio or... too much to called. The last “holiday laundry” is now hanging on the balcony and I enjoy at the moment of the warm Summer evenings.
I will leave it by this message and I sit now with those summerlights what I’ve made in our garden…

I wish for all of you a wonderful warm summer week and enjoy it. My blog had a long break but I will definitely catch up. I am feeling me now quite well thanks to the holiday and now I am back and starting to get used to everyday life, see you soon!

Please will you blow out for me the midsummer candle lights...?

Related Posts with Thumbnails