woensdag 30 september 2009

"My favourite cookies, Fryske Dúmkes…"

Het is wel heel erg met me gesteld en daar bedoel ik mee dat m’n vorige bericht eigenlijk achterhaald is. Was helemaal in de veronderstelling dat we nog in het weekend van 20 september zaten, loop gewoon een week achter vreselijk toch hahahah…
Afgelopen maandag reed ik dus langs de kwekerij en zag dat ze het land al aan het bewerken waren en dat alle pompoenen en kalebassen weg waren en toen dacht ik hé, hoe kan dat nou a.s. zaterdag kon je deze toch zo van het land afhalen?


Tja en toen zag ik dus op de kalender dat het al geweest was, heb meteen Frank de “jonge zakenman” gebeld en hij vertelde zo leuk dat je het maar voor volgend jaar moest onthouden.
Bij deze volgend jaar rond augustus en september hebben ze deze mooie vruchten weer op de kar liggen, excuus.

En zo liggen ze bij mij op de tuintafel buiten…

Als klein meisje gingen we opa bezoeken en voor oma een bloemetje brengen op de begraafplaats in Drachten, in dit dorp/stad heeft mijn moeder vroeger gewoond.
Heb er hele leuke herinneringen aan, onderweg maakten we altijd een pitstop in het plaatsje Staphorst en bij de afslag van de snelweg zat daar destijds een bakker en konden wij heerlijke warme thee drinken met een lekker vers broodje en dan rook je die heerlijk bakgeuren mmmm…. En voor onderweg kregen mijn zusje en ik altijd een broodje mee van deze bakkerij, helaas bestaat deze bakkerij niet meer.
Bij de banketbakker in Drachten kocht mijn moeder altijd een paar zakjes koekjes en deze heten Fryske Dumkes vertaald Friese Duimpjes en sindsdien behoren deze tot mijn favorieten, zo HEERLIJK!
Deze heb ik per post mogen ontvangen van Stefan en Marchje Veldman, relatie van mijn werk en tja toen Stefan vertelde dat ze in Friesland woonden toen moest ik natuurlijk over mijn favoriete koekjes beginnen… hahaha! Zal ze per post versturen zei Stefan, ik dacht hij maakt een grapje en wat heb toch een heerlijke verrassing mogen ontvangen van de postbode.
Ik heb m’n vingers erbij opgegeten en dit zakje koekjes haalde maar 1 dag, ahum heb er van genoten zo heerlijk!

Tot m’n volgend berichtje, Cindy

It is so terrible with me, my previous post is really outdated. Was all assuming that we live the weekend of September 20th, just over one week back...hahahah So last Monday I drove past the farm and saw the land that they already were working on and that all the pumpkins and gourds were gone and I thought hey, how can that happen because Saturday you can pick the fruit of the country? Yeah and then I saw on the calendar that it already has been, I called Frank the “young businessman” immediately and so cute he told me that you must it remember for the next year. So next year around August and September they have these beautiful fruits on the cart again, I’m very sorry. And so lie the pumpkins and gourds at my garden table outside ...

As a little girl we went to visit grandpa and for grandma we put a flower in the cemetery in the town of Drachten, my mother used to live here. Have some great memories there because we made a pit stop in the town Staphorst and when you drove of the highway, there was a bakery and were we could drink delicious hot tea with a nice fresh bread and delicious baking smells mmmm ....
And when we go further with the trip to the town of Drachten my sister and I got always from this bakery a little sandwich, this bakery has sadly gone. In Drachten in the local bakery my mom always bought a few bags of biscuits called Fryske Dumkes translated Frisian Thumb since then they are amongst my favourites, so DELICIOUS! This biscuits I may receive by mail from Marchje and Stefan Veldman, relationship of my work and when Stefan said that they lived in Friesland I just must spoke about my favourite cookies ofcourse... hahaha! Stefan said to mo I will send them by mail, I thought it was joke but what a wonderful surprise I receive from the postman. This bag of cookies could stand for only 1 day, ahum… I enjoyed to eating those and it was so delicious!

Until my next message, Cindy

zondag 27 september 2009

"Picking Pumpkins..."

Afgelopen 2 weken was ik druk bezig met de voorbereiding voor het herfst seizoen in en rondom ons huis.
Dit weekend heb ik ondanks het prachtige weer de zomer uit huis gezwaaid en is ons huis inmiddels in herfst sferen gehuld…
Onderweg naar m’n werk zie ik altijd een mooie kar langs de weg staan, vol met mooie pompoenen en kalebassen.
Vorig jaar had ik hier ook al een paar hele mooi pompoenen en kalebassen meegenomen en je betaling kan je deponeren in een busje, waar maak je dat nog mee deze tijd.
Op weg naar huis was ik weer gestopt om m’n tas te vullen met deze mooie vruchten om kadootjes te maken voor de open dag bij Stoffen en Stofferen te Bussum. (hierover zal ik over deze ontzettende gezellige dag meer vertellen)

En er kwam een leuke jongeman op me afgelopen en begroette me heel vriendelijk. Hij vroeg of hij me kon helpen met uitzoeken en ik zei tegen hem wat een goede en zeer charmante zakenman hij was!
Hij vertelde me ook dat ik op zaterdag 26 september a.s. de pompoenen en kalebassen zelf van het land mocht knippen, erg leuk! Maar je moet dan wel een snoeischaartje meenemen en dan ben je van harte welkom van 10:00 – 16:00uur.

Maar ik kan niet zolang wachten want ik had de mooie vruchten eerder nodig voor decoratie in ons huis. Dus ik beloofde hem om over 2 weken terug te komen om mooie foto’s te maken en de uitnodiging aan iedereen door te geven.
Dus als je ook wilt decoreren met deze vruchten of een lekker recept te maken dan kun je zelf een mooie pompoen of kalebas zo van het land afknippen.
Deze jonge charmante “zakenman” Frank zal je dan verwelkomen en zijn hulp aanbieden net als z’n trotse vader en broertje.
Het adres is: Kwekerij van der Gugten, Rijksweg 68 te Voorthuizen.
Mocht je er zijn kijk dan even naar die prachtige geknipte buxussen in allerlei leuke vormen waar al 10 jaar knipwerk in zit, echt heel mooi.


Dit is Siepie, mijn dochter heeft haar vorige week donderdag gevonden in een berm.
Zal over haar later wat meer vertellen…
Hoop dat ik nu wat meer tijd over heb om te bloggen nu ik alles al heerlijk in het mooie herfstseizoen heb gedecoreerd.
Heb er helemaal zin in, vandaag alweer de eerste stoofpeertjes gegeten, van de goudreinetten lekker appelmoes met een vleugje kaneel gemaakt en nu lekker een kopje herfst thee met een lekker stukje speculaas, mmmm…..

Alvast een gezellige start van de week en geniet van de mooie herfstkleuren.

Dit schattige kalebasje met een zelfgemaakt vogeltje kreeg ik van een hele lieve vrouw Coby uit Den Haag die ik voor het eerst heb ontmoet op de open dag, zo lief!

Pompoenen groetje van Cindy

Last 2 weeks I was busy preparing for the fall season in and around our house. This weekend I waved the beautiful summer in our home goodbye and now is our house wrapped in autumn spheres... En route to my work I always see a nice cart along the road with full of beautiful pumpkins and gourds. Last year I also buy here some really nice pumpkins and gourds and you can pay your deposit in a van, where do you have them at this time.
On the way home I stopped again to fill my bag with these beautiful fruits to make presents for the open day at the Quiltstore “Stoffen and Stofferen”in Bussum. (about this very pleasant day I will tell your more later on) And there was a nice young man greeted me and past me very kindly. He asked if he could help me sorting out and I told him what a good and very charming businessman he was! He told me that on Saturday, September 26th I can cut the pumpkins and gourds by myself of the country, so nice! But you must bring your own pruning scissors and then you are very welcome from 10:00 - 16:00 hours.

But I can not wait so long because I needed this gorgeous fruit earlier for to decorate in our house.
So I promised him that I will return in about 2 weeks to make some beautiful pictures and to pass the invitation to everyone.So if you want to decorate your house or make a delicious recipe with those fruits you can cut of by yourself a nice pumpkin or gourd on the country. This young charming "businessman" Frank will welcome you and offer his help so as his proud father and brother. The address is: Kwekerij (sort of plantation) van der Gugten, Rijksweg 68 in the little village who named Voorthuizen. If you are here please look at the beautiful plant “buxus” in many cute shapes that already cut for 10 years, really beautiful.

This little cat is Siepie, my daughter has found her last Thursday in a roadside. Will tell you more about her later ... Hope I have some more time to blog now everything is ready for to decorate in the beautiful spheres of autumn season. I enjoy this season so much, today we eaten the first stewed pears and make of the apple “goldreneit” some applesauce with cinnamon and now I make for myself a nice cup of “autumn” tea with a biscuit which name is “speculaas”, mmmm ...

Wish you already a nice start of the week and enjoy the beautiful autumn colors.
This cute little calabash with a homemade bird a dear friend Coby gave it to me as a present wich I first met at the open days, how lovely!

Pumpkin greeting from Cindy

woensdag 9 september 2009

“It grows in a wreath…”

Met een grote schoof tarwe of gerst (weet het nog steeds niet ahum) onder m’n arm en tasjes vol met aankopen verlieten de Farm & Country in Aalten.
Mijn man Henri zag de bui al hangen natuurlijk en zei dit past nooit in de auto, hij bedoelde waarschijnlijk de troep die met zich meegaf aan vallende korreltjes en losse stro…
Natuurlijk wel zei ik! Al moest mijn dochter bij mij op schoot voor in de auto hahaha.
Mee gaat die schoof, was zo blij dat ik het van die meneer mee mocht nemen.
Had er namelijk al zo lang naar gezocht om er een mooie zomerkrans van te maken en kleine schoofjes neer te zetten. Dit was begin jaren ’90 zo’n "home" trend, toen al vond ik het zo leuk en gezellig country staan.Zo, ik heb even uitgestald wat ik had gekocht en meegenomen op de fair…
Leuke sampler, een mooie mangeldoek, etagere (die zet ik later op de foto in het herfstseizoen) en leuke quiltkussens.
Genieten, maar ook meteen aan het werk.

Deze krans is het geworden en hangt op een leuk plekje in huis en wat overgebleven was de wildkroon die in onze keuken hangt ermee versiert, heerlijk zomers doet het aan.

Over 2 weken verdwijnt alles weer en wordt er plaatsgemaakt voor herfsttakken, paddestoelen, appels, rode bessen en nog veel meer. Ik decoreer mijn huis met de seizoenen mee, heerlijk om te doen.
Heb er al zin in, lekkere geur van de gebakken appeltaart, de lampionnetjes weer laten branden etc.

Nu eerst nog wat voorbereiding! Ben op het moment eikeltjes van stof aan het maken, is even een eigen probeerseltje. Hoop dat het lukt met het patroontje wat ik zelf heb getekend.
Daarna de foto’s van de vakantie schikken dan laat ik jullie de mooie zonsondergang in Kroatië zien, (zucht) nog even namijmeren…

Een fijne avond en tot m’n volgende bericht,

Liefs van Cin x

With a large sheaf of wheat or barley (still not know yet ahem) under my arm and bags full of purchases we left the Farm & Country in Aalten. My husband Henri saw it coming and said that the sheaf obviously not fit in the car, he probably referred to the mob with loose straw and falling grains ... Of course it fit, I said! I almost would to take my daughter on my lap in the front seat of the car hahaha… It must fit, I was so glad that the friendly gentleman allowed me to take the large sheaf.
Because I search a long time for to find this, I want to make a beautiful summer wreath of it and little sheaf. This was early 90s a home trend, even then I found it so fun and cozy country decorating.
So, I've just displayed what I had bought and taken from the fair ... Nice sampler, a beautiful mangle cloth, etagere (which I would later take a picture in the fall season) and fun quilt pillows. I enjoy, but I must also work immediately. The wreath is hanging on a nice place in our house and the hanging crown in the kitchen are also decorated. It gives the feeling of summer. But in about 2 weeks everything disappears and want replaced by autumn twigs, blewits, apples, red berries and much more. I decorate my house with the seasons, so wonderful to do. Have already the feeling to change in the Autumn season, the smell of baked apple pie, the lantern burning nicely again etc. But first some preparation to do! At the moment I handcraft Acorns made from fabric, I’m trying it out. Hope it works with the pattern I've drawn by myself. After that I arranged the pictures of the holiday, I will let you show the beautiful sunset in Croatia see,(sigh)after musing…

A fine evening and till my next message,

Love Cin x

zondag 6 september 2009

Farm & Country Fair Aalten 2009


Ik ga even terug in de tijd naar zondag 28 juni 2009.
Op deze dag hadden wij de Farm & Country Fair te Aalten bezocht. Heb al enkele fairs bezocht zoals in Zeist en in Doorn en over de fair in Aalten had ik al veel goede berichten gehoord en gelezen. Als ik erover las dacht ik even een dag vrij houden om deze fair te bezoeken maar het kwam er maar steeds niet van. En eindelijk was het zover, al vroeg vertrokken en met de bestelde internet kaarten in de handen stonden wij bij de ingang…

Op 25 voetbalvelden groot werd deze fair gehouden dus we hadden nog wat voor de boeg.
Maar ooohhh wat hebben we die dag genoten van alle stands, bezienswaardigheden en ook de shows en demonstraties.
We vonden dit zo’n leuke en mooie fair en er heerste zo’n heerlijke gemoedelijke sfeer.
Dit bericht zal wel gehuld worden in vele foto’s maar het is ook zo leuk, even een impressie laten zien… (klik op de foto's om te vergroten)


The circle of life...

I’m going back in time for Sunday, June 28, 2009. On this day we had visited the Farm & Country Fair in the town of Aalten. Have already visited several Country fairs like in the town of Zeist and Doorn. I heard and read good reviews about this fair in Aalten. When I just read about the good reviews I thought to keep a day off to visit this fair but it never happened.
And finally happened, we left early and with the ordered internet cards in the hands we were at the entrance ...

The field of this Farm & Country fair was 25 football fields great so we had some walk to do. But Ooohhh, we have enjoyed all the stands that day, the sights, shows and demonstrations. We found it such fun and so beautiful on the fair and there was such a wonderful friendly atmosphere. This message will be wrapped in many photos but it is so fun, it is just an impression I will show ... (click on the photo's to enlarge)hmmm... lovely smelling soaps!

Love those baskets with bread... idea for the Autumn Season!

Dit was ook zo’n mooie stand, oude en antiek linnengoed! Door deze lieve mensen ben ik zo goed toegelicht en ik heb zo’n mooi oude mangeldoek van 1930 uit Duitsland bij ze gekocht.

This stand was so beautiful, old and antique linens! I am so well explained to these dear people and I have bought a beautiful old mangle cloth from the year 1930 from Germany.


Ben verliefd op deze leuke vogelhuisjes, deze worden gemaakt door de heer H.J. Kämink.
Tot in detail, van tafel en stoeltjes, boompjes en alles wordt van hout gemaakt en gerecycled van oud ijzer. Sommige daken zijn zelfs van oude aanhangwagens.
Let op de foto linksboven, zelfs het toiletje wordt niet vergeten...hahaha!
I love this great bird houses, they are made by Mr. HJ Kämink. In detail, table and chairs, trees and everything is from old wood and recycled iron. Some are even roofs of old trailers.
Note the top left picture, even the toilet is not forgotten...hahaha!

Lovely animals

We liepen langs een tafel en een dame kwam met een plateau aan met iets wolligs erop.
Nu waren we net langs de stand met wol spinnen geweest en ik dacht wat wordt daar nou gepresenteerd… luid uit heb ik gelachen het was een cavia die gebracht werd voor een keuring!

We past a table and a lady came with a tray with something fuzzy on it. Now we were just past the stand with wool spinning and I thought what was there presented ... I laughed out loud it was a guinea pig that was brought for an inspection!


Deze fair is geweldig voor paardenliefhebbers, fantastische demonstraties!
Great fair for horse lovers, with beautiful demonstrations!


Ook voor antieke auto liefhebbers, wat vind je van mijn nieuwe peugeot? Je moet even weten dat ik nu een zwarte peugeot 206 rijd... en deze is toch helemaal geweldig!
Also for old antique car lovers, how do you like my new peugeot?
You must know I am driving now a black Peugeot 206... this one is georgeous!
Leuke demonstratie graandorsen! En van de meneer op de linkerfoto onder mocht ik zo’n grote schoof meenemen. Ik ben al tijden op zoek naar graan of tarwe om … dat lees je in m’n volgend bericht!
Nice grain threshing demonstration! And the gentleman on the left photo below was so great I get from him a lot of wheat sheaves. I am looking for ages for corn or wheat to…that you going to read that in my next post!

Heb je ook zin om deze Farm & Country Fair te bezoeken… deze staat al gepland op 25, 26 en 27 juni 2010! Schrijf het in je agenda, ik ben er zeker weer bij.
Do you feel like to visit also this Farm & Country Fair... it is already planned at 25, 26 and June 27, 2010! Write it in your agenda, I am sure to go again.

Weten jullie het?...
Do you know if this is corn?..
tot mijn volgend bericht dan zie je wat ervan over is... een hartengroet van Cindy
Till my next message then you see what is left over... hartgreeting from Cindy
Related Posts with Thumbnails