zondag 24 mei 2009

“Farewell, home sweet home…”

En zo hebben we 30 april jongstleden weer afscheid moeten nemen…
Ook het vreselijke nieuws wat er met Koninginnedag hebben we vernomen van onze vrienden, wij wisten totaal niet wat er gaande was. Zij zagen ook de televisiebeelden wat voor drama er afspeelde in Nederland. Vol verbazing en kippevel kregen we toen we het nieuws vernamen, gedachten van ons gingen uit naar de slachtoffers en hun familie.
Op onze terugreis op 1 mei zagen we onderweg bij de benzine pompen en raststatte de krantenkoppen vol staan met foto’s van dit drama en beelden op de televisie. Zo moeilijk in woorden te beschrijven over dit vreselijke drama met zoveel verdriet!

Na een paar honderd km. te hebben gereden maakten we een pitstop en we kwamen aan in een Landhaus en mijn oog viel op deze prachtige borduurwerken/stitcheries…

Klik op de foto's voor vergroting, Click on the photo's to enlarge...

Mit fleis und Kraft, man vieles schafft.

Met vlijt en kracht, bereikt men veel.

With diligence and strength, to reach many.

Auf allen Wegen, in allen zeiten, Mög das Glück dich stets begleiten.
Op alle wegen, in alle tijden, moge het geluk je steeds begeleiden.

On all roads, at all times, may the luck always accompany you.

En deze mooie antieke meelzakken…

And look at this beautiful antique flour bags ...

Heerlijk vind ik het om te handwerken in de auto, ben begonnen met een weekend quiltje…

We moesten nog na de pitstop zo’n 950 km. rijden dus kon nog heerlijk even handwerken.

’s Avonds om 23:00uur zijn we goed en veilig thuisgekomen en onze “Oma Poes Donna” voerde de inspectie uit in de auto!

Oooohhhh wat hebben we haar gemist…!


And so we return on April 30 and made our last farewell ...
The terrible news of Queensday was told from our friends, we didn’t knew what was going on. They saw the television images of what drama is happening in the Netherlands.
Astonished we were and we are getting goose skin when we heard the news, our thoughts went out to the victims and their families. On our return we saw on May 1 at the petrol pumps and raststatte the headlines in the Austrian and German newspapers are filled with pictures and images of this tragedy and also on television. So difficult in words to describe this terrible tragedy with such sadness!

After a few hundred km. we drove to a pitstop and we came to a Landhaus and my eye fell on this gorgeous embroidery / stitcheries ...
I love to craft in the car, I started with a little weekend quilt...
After the pitstop we still must drive some 950 km. so I can make plenty stitches. In the evening at 23:00 we are well and safe at home, and our “Grandma Cat Donna”, she makes the inspection in the car! Ooohhh we missed her so…!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails