zondag 14 september 2008

"Hearts..."


Afgelopen week in "opdracht" van mijn dochter Jodie haar 12 harten gemaakt voor aan het gordijn op haar kamer, nu nog 4 Tilda aardbeien...


Last week in "order" of my daughter Jodie I made her 12 hearts for her curtain in her room, still 4 Tilda strawberry's to make ...

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails